Fundusze Europejskie
Rzeczpospolita Polska
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Tytuł projektu: Przeprowadzenie badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych w POliner Sp. z o.o. w celu stworzenia prototypu linii modułowej do automatycznego składania rękawa suchego do renowacji sieci WOD-KAN.

cel projektu: Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji rękawa do renowacji, poprzez zaprojektowanie i wykonanie prototypu modułowej linii do składania rękawa suchego.

planowane efekty: Automatyzacja procesu składana, która całkowicie zmieni proces produkcyjny

− wartość projektu: 6.715.238,33 PLN
− wkład Funduszy Europejskich: 2.686.095,33 PLN