O TECHNOLOGII CIPP

TECHNOLOGIE BEZWYKOPOWE


Postępująca urbanizacja i nieustanny rozwój przestrzeni miejskich możliwy jest przede wszystkim dzięki sprawnie działającym sieciom infrastruktury podziemnej. Wodociągi, kolektory ściekowe, gazociągi, ciepłociągi – te i wiele innych przewodów są kluczowym dla funkcjonowania miasta elementem. Bardzo często powstają z użyciem technologii bezwykopowych, ponieważ gęste zabudowania wraz z bogatą infrastrukturą podziemną nie pozwalają na instalację rurociągów w wykopie otwartym oraz ich wymianę metodą tradycyjną.

Nie wystarczy jednak taką sieć zbudować: konieczna jest jej właściwa eksploatacja, czyszczenie i naprawa. W tym wypadku również z pomocą przychodzą technologie no-dig, umożliwiające  bezwykopową renowację, a nawet wymianę przewodów.

Wśród wielu metod renowacji no-dig na prowadzenie wysuwa się CIPP, czyli Cured in Place Pipe. W dosłownym tłumaczeniu jest to „rura utwardzana na miejscu”. Z jej wykorzystaniem można odnowić niemal każdy typ podziemnej sieci przesyłowej. Polega ona na wykładaniu istniejących przewodów elastycznymi rękawami (inaczej wykładziną) impregnowanymi żywicą chemo- bądź termoutwardzalną, która po utwardzeniu żywicy tworzy nową rurę.

POSTAW NA CIPP


Nie jest to rozwiązanie nowe, funkcjonuje bowiem od 1971 r. Debiut nastąpił we wschodniej londyńskiej dzielnicy Hackney, gdzie renowacji poddano 70-metrowy odcinek murowanego kanału o przekroju jajowym (1175 x 610 mm). Dopiero teraz jednak technologia ta przeżywa prawdziwy rozkwit.

Obecnie z użyciem wykładziny CIPP można poddać renowacji rurociąg o niemal dowolnej długości czy przekroju. Dlaczego warto się na to zdecydować? Metoda CIPP, podobnie jak pozostałe technologie bezwykopowe, jest OPŁACALNA i BEZPIECZNA.

CIPP się opłaca!


Oszczędność czasu

Projekty realizowane są bardzo sprawnie i szybko – nawet szybciej, niż zakłada to harmonogram inwestycji.

Mniejsze koszty

Wykonanie zadania wiąże się z niższymi kosztami niż przebudowa rurociągu metodami tradycyjnymi.

Niezawodność

Wykorzystanie metody CIPP to gwarancja prawidłowego działania przewodów przez kolejne dekady

przewiduje się, że tak odnowione rurociągi nie stracą swoich właściwościnawet przez 100 lat.

CIPP jest bezpieczne


  • Technologia CIPP jest bezpieczna dla ludzi i dla środowiska.
  • Stosowana w obrębie miasta pozwala na ograniczenie hałasu związanego z prowadzeniem prac, a także na zajęcie niewielkiej przestrzeni pod plac budowy.
  • Poza terenem zurbanizowanym bezwykopowa renowacja pozwala na realizację robót bez zbędnej ingerencji w otaczającą plac budowy przyrodę.
  • Dzięki metodom no-dig możliwa jest redukcja eksfiltracji ścieków do gruntu, a przede wszystkim –emisji CO2

CIPP to też wysoko rozwinięta technologia…ale łatwa w zastosowaniu


Choć eksperci nie ustają w pracach nad rozwojem tej obiecującej metody bezwykopowej renowacji, to obecnie dostępne produkty i sprzęt są niezwykle innowacyjne i zaawansowane technologicznie. Mimo to, ich używanie wcale nie jest skomplikowane i nie utrudnia realizacji zadania.

Ponadto, dzięki ciągłemu rozwojowi technologii, parametry odnawianych rurociągów mogą być nawet lepsze niż te pierwotne. Dostępne obecnie wykładziny sprawiają, iż rury stają się mocniejsze, bardziej wytrzymałe i gładsze, a ich przepustowość się zwiększa.