Laboratorium

Laboratorium Materiałów Kompozytowych w POLINER Sp. z o.o. prowadzi badania mechaniczne i wytrzymałościowe kompozytów polimerowych, w tym wykładzin CIPP (z j. ang. Cured-In-Place Pipe – rura utwardzana na miejscu) i laminatów GRP (z j. ang. Glass-Reinforced Plastic – tworzywo sztuczne wzmocnione szkłem).

Główny zakres działalności Laboratorium Materiałów Kompozytowych obejmuje oznaczenie właściwości przy zginaniu oraz właściwości przy ściskaniu zgodnie z metodami podanymi w aktualnych normach polskich oraz normach międzynarodowych:

  • PN-EN ISO 178:2011 + A1:2013-06 „Tworzywa sztuczne – Oznaczanie właściwości przy zginaniu”, rozszerzoną o załącznik B normy PN-EN ISO 11296-4:2011 „Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji podziemnych bezciśnieniowych sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej – Część 4: Wykładzina z rur utwardzanych na miejscu” – w zakresie do 50 kN;
  • PN-EN 1228:1999 „Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Rury z termoutwardzalnych tworzyw sztucznych wzmocnionych włóknem szklanym (GRP). Oznaczanie początkowej właściwej sztywności obwodowej” – w zakresie do 50 kN.

Dodatkowymi działaniami Laboratorium są m.in.:

  • stała kontrola surowców, w tym badanie wilgotności, gramatury i stopnia przesycenia matotkanin z włókna szklanego oraz włóknin poliestrowych o strukturze filcowej, a także badanie lepkości żywic, ich reaktywności z użyciem odpowiednich inicjatorów i katalizatorów, a ponadto stopnia zagęszczania i czasu żelowania,
  • nadzór nad jakością produkowanych półproduktów i produktów, tj. badanie udziału procentowego poszczególnych składowych w wykładzinie, badanie mieszaniny żywicznej i stopnia impregnacji rękawów oraz oznaczanie twardości i inne.

Nasze usługi skierowane są zarówno do inwestorów, producentów materiałów do renowacji infrastruktury podziemnej, jak i wykonawców robót budowlanych. Do współpracy zapraszamy także klientów indywidualnych. Jesteśmy do Państwa dyspozycji i z chęcią przeanalizujemy zakres badań jaki Państwa interesuje. Wierzymy, że staniemy się Państwa partnerem w zakresie usług laboratoryjnych.

Laboratorium jest członkiem Klubu Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB.

Zapewniamy politykę poufności informacji i ochronę praw własności klienta poprzez:

  • przestrzeganie wymagań i warunków określonych przez klienta w umowie / zleceniu dotyczących poufności i ochrony jego praw;
  • podpisanie zobowiązania o przestrzeganiu tajemnicy zawodowej, dotyczącej wszelkich informacji uzyskanych podczas wykonywania badań;
  • przekazywanie klientowi wyników badań i wykorzystanie ich wyłącznie w sposób uzgodniony z klientem.

Zapraszamy do kontaktu z nami i omówienia zakresu badań jaki Państwo potrzebują wykonać.

Kontakt:
Laboratorium Materiałów Kompozytowych w POLINER Sp. z o.o.
59-706 Różyniec Różyniec 90
Osoba odpowiedzialna – Kierownik Laboratorium:
mgr inż. Paulina Stopa
e-mail: laboratorium@poliner.eu
tel. 697 305 753