PLAN PODZIAŁU spółki Mazur spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Świeciu przez przeniesienie całego majątku spółki dzielonej na inne spółki: POliner spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Różyńcu i Blejkan spółka akcyjna z siedzibą w Szczecinie