Miło nam poinformować, że przez najbliższe miesiące Spółka POliner Sp. z o.o.. będzie pracowała nad projektem pn. „Przeprowadzenie badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych w POliner Sp. z o.o. w celu stworzenia prototypu linii modułowej do automatycznego składania rękawa suchego do renowacji siecic WOD-KAN” w ramach Poddziałania 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach umowy o dofinansowanie nr POIR01.01.01-00-0040/20-00, podpisanej z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju w dniu 16.10.2020 r.

Więcej informacji znajdziecie TUTAJ.

Fundusze Europejskie
Rzeczpospolita Polska
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego