W dniu 8 czerwca 2021 r. doszło do podziału spółki Mazur sp. z o.o., zajmującej się produkcją wykładzin CIPP oraz wykonywaniem prac renowacyjnych z zastosowaniem bezwykopowych technologii, poprzez podział i przejęcie jej majątku przez spółki z Grupy BLEJKAN Holding:

  1. POliner sp. z o.o. – przejęła części przedsiębiorstwa, które odpowiadają za działalność produkcyjną;
  2. Blejkan S.A– przejęła części przedsiębiorstwa, które odpowiadają za wykonywanie usług, tj. robót budowlanych.

Oznacza to, że od tego momentu wszelkie inwestycje i realizacje związane z zakresem produkcyjnym spółki Mazur, będą realizowane przez naszą firmę.

Informujemy również, że wszystkie płatności, dokumenty księgowe i korespondencje należy kierować teraz do firmy POliner sp. z o.o.

Połączenie ze spółką Mazur sp. z o.o. to kolejny etap realizacji strategii Grupy BLEJKAN Holding, której jednym z najważniejszych elementów jest rozwój.