PWiK Bytom sp. z o.o. – jako podwykonawca Instal Warszawa S.A. – zainstalował pierwsze rękawy na terenie Zakładu Oczyszczalni Ścieków w Elblągu. Renowacja dwóch rurociągów stalowych odbyła się w ramach realizowanego obecnie zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków przy ul. Mazurskiej 47 w Elblągu”.  Cały zakres prac PWiK Bytom sp. z o.o. to renowacja ponad 1100 m rurociągów o różnych średnicach. Zakres zadania obejmuje również rurociągi tłoczne. Renowację wszystkich rurociągów PWiK Bytom planuje wykonać  przy użyciu  specjalistycznych rękawów POliner.

Ze względu na występujące na trasie kanału łuki, do renowacji przewidziano wykładzinę rękawową o strukturze filcowej, charakteryzującą się dużą elastycznością i bardzo dobrym dopasowaniem do kształtu przewodu. Zainstalowana została wykładzina rękawowa POliner Felt (wg wcześniejszej nomenklatury Mazur Liner II) o średnicy 1000 i 1200 mm oraz grubości odpowiednio 21 mm i 24 mm. Najpierw poddano renowacji rurociąg odprowadzający osad czynny dna z osadnika wtórnego o długości 58,5 m, a następnie rurociąg transportujący oczyszczone ścieki z reaktora biologicznego do osadnika wtórnego o długości 42,1 m. Montaż wykładziny odbył się metodą inwersji pod wpływem wody.