POliner Manhole Panel

Informacje zawarte na stronie www.poliner.eu nie stanowią oferty handlowej.
Jako producent POliner może zmienić dane techniczne produktów bez uprzedzenia.

POliner Manhole Panel jest to system paneli GRP przeznaczonych do renowacji kominów i wnętrz studzienek rewizyjnych w sieciach kanalizacyjnych.

Panele GRP wykonywane są z laminatu z żywicy poliestrowej, wzmocnionej włóknem szklanym, gdzie zawartość włókna szklanego w panelu wynosi od 35% do 60%. Panele produkowane są jako rozcięte wzdłuż cienkościenne rury o długości 200 – 10000 mm i grubości ścianki 4 mm (+/- 1 mm). Oferujemy panele w formie zwiniętego rulonu, lub w postaci arkuszy o dowolnych wymiarach i kształtach, które idealnie sprawdzają się w przypadku renowacji komór. Po zainstalowaniu gotowy produkt pełni funkcję powierzchni ochronnej. Zakres średnic: DN400 mm – DN2000 mm.

Panele posiadają Krajową Ocenę Techniczną wydaną przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie.

Renowacja studni za pomocą POliner Manhole Panel polega na wprowadzeniu zwiniętego panelu przez właz nastudzienny, rozłożeniu go i przymocowaniu do powierzchni naprawianej ściany studni/komory zachowując odpowiedniej grubości szczelinę, którą później wypełnia się masą iniekcyjną. Sklejenie złącza następuje poprzez zalaminowanie krawędzi za pomocą żywicy poliestrowej.

PARAMETRY

POliner Manhole Panel

Zakres średnic

DN400 – DN2000

Zakres grubości ścianki

4 mm (+/- 1 mm)

Długość panelu

200 mm – 10000 mm

E0 Krótkookresowy moduł sprężystości

PN-EN ISO 178:2011

≥ 10000 MPa

Wytrzymałość na zginanie

PN-EN ISO 178:2011

≥ 190 MPa

Naprężenie zginające przy pierwszym pęknięciu

PN-EN ISO 178:2011

≥ 190 MPa