POliner Manhole Panel

POliner Manhole Panel jest to system paneli GRP przeznaczonych do renowacji kominów i wnętrz studzienek rewizyjnych w sieciach kanalizacyjnych.

Panele GRP wykonywane są z laminatu z żywicy poliestrowej, wzmocnionej włóknem szklanym, gdzie zawartość włókna szklanego w panelu wynosi od 35% do 60%. Panele produkowane są jako rozcięte wzdłuż cienkościenne rury o długości 200 – 10000 mm i grubości ścianki 4 mm (+/- 1 mm). Oferujemy panele w formie zwiniętego rulonu, lub w postaci arkuszy o dowolnych wymiarach i kształtach, które idealnie sprawdzają się w przypadku renowacji komór. Po zainstalowaniu gotowy produkt pełni funkcję powierzchni ochronnej. Zakres średnic: DN400 mm – DN2000 mm.

Panele posiadają Krajową Ocenę Techniczną wydaną przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie.

Renowacja studni za pomocą POliner Manhole Panel polega na wprowadzeniu zwiniętego panelu przez właz nastudzienny, rozłożeniu go i przymocowaniu do powierzchni naprawianej ściany studni/komory zachowując odpowiedniej grubości szczelinę, którą później wypełnia się masą iniekcyjną. Sklejenie złącza następuje poprzez zalaminowanie krawędzi za pomocą żywicy poliestrowej.

PARAMETRY

POliner Manhole Panel

Zakres średnic

DN400 – DN2000

Zakres grubości ścianki

4 mm (+/- 1 mm)

Długość panelu

200 mm – 10000 mm

E0 Krótkookresowy moduł sprężystości

PN-EN ISO 178:2011

≥ 10000 MPa

Wytrzymałość na zginanie

PN-EN ISO 178:2011

≥ 190 MPa

Naprężenie zginające przy pierwszym pęknięciu

PN-EN ISO 178:2011

≥ 190 MPa