Spółka POliner lider polskiego rynku wykładzin rękawowych CIPP podsumowała rok 2020. Pomimo pandemii i wielu obostrzeń rok ten okazał się dla nas wyjątkowo korzystny, a wręcz rekordowy. Jesteśmy jednym z trzech w Europie i jedynym w Polsce producentem zarówno wykładzin z włókna szklanego jak również z włókniny poliestrowej o strukturze filcowej. Poza Polską nasze wykładziny były instalowane w takich krajach, jak: Estonia, Finlandia, Izrael, Litwa, Łotwa, Rumunia, Niemcy i Czechy.

Na przestrzeni ostatnich 10 lat wyprodukowaliśmy łącznie 558,9 km wykładzin rękawowych CIPP, w tym:

– 378,4 km to wykładziny rękawowe CIPP z włókna szklanego,

– 180,5 km  to wykładziny rękawowe CIPP z włókniny poliestrowej o strukturze filcowej.

Łącznie od 2005 roku do końca 2020 roku wyprodukowaliśmy 699 km wykładzin rękawowych CIPP.

Nasz profesjonalizm, wiedza, zaplecze  techniczne i potencjał kadrowy pozwoliły nam na poprawę efektywności i wydajności procesu produkcji przy jednoczesnym obniżeniu jej kosztów, co doprowadziło do zoptymalizowania produkcji. Najlepszym tego dowodem jest wielkość produkcji jaką osiągnęliśmy w 2020 roku, która jest ponad dwu i półkrotnie większa w stosunku do najlepszych lat ubiegłych. Poniżej przedstawiamy wykres obrazujący jak kształtowała się wielkość produkcji na przestrzeni ostatnich 10 lat.

Dzięki pracom badawczo – rozwojowym jakie prowadzimy od ponad roku udało nam się uzyskać od Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH – Atest Higieniczny na wykładzinę rękawową CIPP zaprojektowaną specjalnie do bezwykopowej renowacji rurociągów wodociągowych metodą utwardzania na miejscu, w tym w instalacjach służących do przesyłania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Innym równie ważnym dokumentem jaki udało nam się zdobyć, potwierdzającym najwyższą jakość wytwarzanych przez nas produktów jest Krajowa Ocena Techniczna wydana przez Instytut Techniki Budowlanej, która stanowi pozytywną ocenę właściwości użytkowych dla wykładzin rękawowych CIPP do bezwykopowej renowacji i uszczelniania sieci grawitacyjnych, ciśnieniowych i wodociągowych.