Pragniemy Państwa poinformować, że od stycznia 2019 działa w naszej spółce profesjonalne laboratorium badawcze, które powstało w ramach projektu poniżej:

Projekt pn. „Budowa profesjonalnego działu B+R jako wsparcie rozwoju innowacyjnych produktów firmy POliner” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego/Europejskiego Funduszu Społecznego.

Cele projektu: budowa profesjonalnego działu badawczo – rozwojowego, laboratorium badawczego dzięki któremu będziemy mogli stale poszerzać zakres świadczonych usług poprzez opracowywanie innowacyjnych rozwiązań z branży.

Planowane efekty: opracowanie trzech innowacyjnych produktów o znacznie mniejszym oddziaływaniu na środowisko naturalne, a także cechujące się wyższą wytrzymałością w stosunku do produktów dotychczas stosowanych.

Okres realizacji projektu: 02.10.2017 r. – 31.12.2018 r.

− wartość projektu:  431.177,66 PLN
− wkład Funduszy Europejskich:  110.452,76 PLN

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

W naszym laboratorium prowadzona jest stała kontrola surowców i nadzór nad jakością produkowanych wyrobów. Świadczymy usługi wykonywania badań laboratoryjnych z zakresu badania rur oraz wykładzin renowacyjnych. Nasze usługi skierowane są zarówno do inwestorów, producentów materiałów do renowacji infrastruktury podziemnej, jak i wykonawców robót budowlanych. Do współpracy zapraszamy także klientów indywidualnych.

Laboratorium wykonuje oznaczenia właściwości przy zginaniu oraz oznaczenia początkowej właściwej sztywności obwodowej zgodnie z zakresem i metodami podanymi w aktualnych normach polskich oraz normach międzynarodowych:

  • PN-EN ISO 178:2011 + A1:2013-06: Tworzywa sztuczne – Oznaczanie właściwości przy zginaniu;
  • PN-EN 1228:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Rury z termoutwardzalnych tworzyw sztucznych wzmocnionych włóknem szklanym (GRP). Oznaczanie początkowej właściwej sztywności obwodowej.

Laboratorium jest zobowiązane do pracy zgodnie z postanowieniami zintegrowanego systemu zarządzania i systemu zarządzania laboratorium.