Bezwykopowa renowacja sieci kanalizacyjnych

Bezwykopowa renowacja sieci kanalizacyjnej/deszczowej/sanitarnej/przemysłowej

Oferujemy kompleksowe wykonanie bezwykopowej renowacji sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej lub przemysłowej zgodnie z PN-EN ISO 11296-4:2011. Podczas prac wykorzystujemy technologię CIPP, czyli rękawów utwardzanych na miejscu. Kanały poddawane renowacji mogą mieć różne wielkości i kształty. Wykonamy modernizację kanałów o przekrojach jajowych, dzwonowych, okrągłych, kwadratowych, prostokątnych w zakresie średnic od DN200 mm do DN2000mm.

W ramach kompleksowej realizacji prac wykonujemy także naprawę przyłączy kanalizacyjnych z wykorzystaniem kształtek kapeluszowych. Zajmujemy się także remontami komór kanalizacyjnych i studni w technologii mechanicznego natrysku lub ręcznej aplikacji chemii budowlanej, a także cienkościennych paneli GRP/TWS. W skład naszych usług wchodzą także czyszczenie studni i kanałów, jak również monitoring TV, wykonanie przedwykonawczej dokumentacji zdjęciowej studni, przykanalików i komór, właściwa renowacja przyłączy, kanałów i studni, przeprowadzenie robót przygotowawczych koniecznych do wykonania prac czy monitoring powykonawczy.

Podczas realizacji prac renowacyjnych sieci deszczowej, sanitarnej lub przemysłowej korzystamy z rękawów własnej produkcji lub z powierzonego materiału. Rękawy te, zależnie od wymogów i warunków, utwardzamy wykorzystując parę wodną, gorącą wodę lub promieniowanie UV.

Stosujemy rękawy odpowiednio do oczekiwań Klientów. Zaznaczamy jednak, że mogą charakteryzować się one różnymi parametrami, jeśli chodzi o rodzaj materiału, jego wytrzymałość, grubość czy odporność chemiczną.

Podczas wykonywania usługi tworzymy również dokumentację sieci kanalizacyjnych.

Wykonujemy:

  • wymianę włazów kanalizacyjnych,
  • renowację przyłączy kanalizacyjnych rękawami CIPP,
  • renowację studni i komór kanalizacyjnych chemią budowlaną lub panelami GRP/TWS,
  • renowację kanałów sanitarnych, deszczowych lub przemysłowych w zakresie DN200-DN2000 mm rękawami CIPP.