Naprawy punktowe sieci kanalizacyjnych

Naprawy punktowe

Oferujemy również wykonanie napraw punktowych kanałów na długości mniejszej niż pomiędzy dwoma studniami. Tego typu prace przeprowadzamy za pomocą metody krótkiego rękawa, czyli tzw. „pakera”. Polega ona na prowadzeniu napraw kanalizacji o średnicach od 200 do 1000 mm, dzięki stosowaniu rękawów z włókna szklanego nasączonych mieszankami żywic krzemianowych lub epoksydowych, w zależności od wymiaru kanału, o długości od 0,5 m do 8,0 m.

Naprawa przyłączy kanalizacyjnych

Do innych napraw punktowych, które wykonujemy możemy zaliczyć także uszczelnienia miejsc włączenia przyłączy do kanału głównego, wykorzystując kształtki kapeluszowe lub tzw. pakero-kapelusze nasączone mieszankami żywic krzemianowych lub epoksydowych. Uszczelnienia przykanalików wykonywane z wykorzystaniem kapelusza lub pakero-kapelusza przeprowadzamy dla średnicy przyłączy DN100-DN250 mm.